Klasseledelse i kroppsøving: et pilotprosjekt med bruk av digitale læringsverktøy

Bruk av GoPro-kamera for å utvikle studentenes klasseledelse for studenter ble til et forskningsprosjekt for Øystein.

Et prosjekt initiert som en del av Krø1, har fokusert på å dykke dypere inn i lærer-elev interaksjon gjennom en unik og utforskende tilnærming, der forskning og utvikling er i samspill. Prosjektet har bidratt til å forbedre egen pedagogisk praksis i møte med lærerstudenter, og samtidig kunne han forske på hvordan videoopptak kunne brukes som verktøy for å utvikle klasseledelse hos studentene.

Bakgrunn og begynnelse

Prosjektet fikk sitt utspring i tidligere erfaringer med et praktisk-metodisk arbeidskrav som en del av undervisningen i kroppsøving på lærerutdanningen. Etter å ha kjent på utfordringer med å skape gode rammer/felles forståelse i tilbakemeldingene mellom faglærer og student for ulike aspekt av elev-lærer-relasjonen, ble raskt klart at organiseringen av undervisningen i klasseledelse kunne forbedres.

Inspirasjon fra coaching og trener-rollen

I prosjektet har Øystein hentet inspirasjon fra egen erfaring med coaching og trenerrollen. Dette ga opphav til ideen om å bruke videoopptak for å se undervisningen fra flere perspektiver. Med tre videoopptak kunne studentene i ettertid få sett sin egen undervisningsøkt ovenfra (fugleperspektiv), i tillegg fikk de se opptak fra et lærer- og elevperspektiv (medstudent).

Fugleperspektivet ga studentene innblikk i egen organisering av undervisning i kroppsøvingshallen. Gjennom et GoPro-kamera plassert på eleven, kunne studenten reflekterer rundt eget kroppsspråk, mimikk og hvordan de møtte eleven. Dette inkluderte lærerens ordvalg, tonefall, og spørsmålsteknikker. Prosjektet ga lærerne muligheten til å se sin egen undervisning på en ny måte, med «nye» egne øyne. Mange av dem innrømmet at de ikke hadde fanget opp visse aspekter av undervisningen mens de underviste. Dette førte til en dypere forståelse av egen praksis og utvikling av egen klasseledelse.

Studentene ble deretter utfordret til å evaluere egen undervisning på videoopptakene, som en del av sitt arbeidskrav. Dette inkluderte også videoredigering, som var en ny erfaring for mange. Å bli filmet i undervisningen var også en utfordrende opplevelse, men det bidro til økt innsikt og selvrefleksjon. Videoopptak av undervisningen ga dybde til selvrefleksjon, og det ble tydelig at slike metoder kunne forbedre pedagogisk praksis. Å se gjennom «elevenes øyne» har gitt en unik innsikt som ikke tidligere var tilgjengelig. Videoen nederst i innlegget er et eksempel på en studentinnlevering.

Forskning

Dette prosjektet har åpnet døren for videre utforskning og utvikling av innovative, pedagogiske metoder i lærerutdanning. Samtidig med utvikling av arbeidskravet, har Øystein samtidig forsket på egen praksis. Prosjektet er godkjent av NSD og studentene har samtykket til å bli forsket på.

Prosjektet er allerede presentert på Kroppsøvingskonferansen ved Norges idrettshøgskole i 2022, og et manuskript er inne til fagfellevurdering. Øystein ser potensiale i dette prosjektet og har allerede klare tanker om hvordan han vil utvikle dette videre.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *