Nasjonal deleksamen i matematikk som multimodal eBok

eBoken for nasjonal deleksamen i matematikk er et Innovativt læremiddel som skal hjelpe studentene på NLA i sin forberedelse til nasjonal deleksamen i matematikk.

eBoken for nasjonal deleksamen i matematikk er et Innovativt læremiddel som skal hjelpe studentene på NLA i sin forberedelse til nasjonal deleksamen i matematikk.

Den digitale boken ble i første gjennomføring brukt i et digitalt undervisningsopplegg på Zoom som gikk over flere uker. I hver økt fikk studentene en kort felles introduksjon før de jobbet med oppgavene i selvvalgte grupper. Hver økt ble avsluttet med en kort oppsummering.


Evauleringen av eBoken viste at opplegget i stor grad la til rette for tilpasset opplæring

Andreas lorange

Utgangspunktet for eBoken var at matematikkseksjonen på NLA bestemte seg for å basere undervisningen på videosnutter da nasjonal deleksamen i matematikk skulle gjennomføres for første gang. Tanken var å lage videoer av alle løsningsforslagene til eksamensoppgavene, slik at studentene selv kunne bestemme progresjon når de skulle regne seg gjennom oppgavene.

I utgangspunktet hadde matematikklærer Andreas Lorange tenkt å bruke et word-dokument som linket til filmene han hadde laget på OneDrive. Det ville bety mye veksling mellom ulike program og Sigrun Lindaas Norhagen ønsket derfor å prøve en ny innfallsvinkel. Hun leder digitalisering av utdanning på NLA og så etter prosjekt som kunne bidra til å realisere NLA sin digitaliseringsstrategi. Et av delmålene i strategien er pedagogisk innovasjon. Som et tiltak prøvde vi derfor ut å lage et innovativt læremiddel. I samarbeid med en tidligere kollega på HVL, Åshild Nerhus, ble det laget en «digital bok» av Andreas sine filmer. Målet var å lage et produkt som var like tilgjengelig på mobil som på datamaskin, og som gjorde det lett å manøvrere mellom de ulike filmene og oppgavene. Resultatet ble to «eBøker» som nå er tilgjengelig for alle.